Choď na obsah Choď na menu
 


Chceli by ste podporiť našu
Mládežnícku divadelnú skupinu zo Zborova?
 
     Tak potom ste na správnom mieste. Táto rubrika je určená práve pre tých, ktorí by chceli finančne podporiť našu ochotnícku skupinu.
 
     Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova (MDS) je zložená z prevažne mladých ľudí (žiakov a študentov). V prvom predstavení účinkovalo 20 hercov. Na ďalšom divadelnom stretnutí prejavili záujem o ochotnícke divadlo aj dospelí a scenár muzikálu, ktorý práve nacvičujeme „Brat Slnko a sestra Luna“, si vyžadoval aj účinkovanie detí. Preto MDS rozšírila svoje rady a vzniklo tak spojenie štyroch generácií: deti – mládež – dospelí – dôchodca. Všetci tvoríme jedno krásne spoločenstvo, ktorého výsledky práce si môžete pozrieť na niektorom z našich predstavení.
   
     Vstupné na každé naše predstavenie je dobrovoľné. Nedokážeme ním však pokryť všetky naše náklady, ktoré sú spojené s realizáciou divadelného projektu (výroba kulís, rekvizít, zapožičanie alebo šitie kostýmov, propagácia...)
   
     Preto by sme radi privítali každú pomoc, za ktorú Vám už vopred ďakujeme! Ak sa rozhodnete podporiť našu divadelnú skupinu, Vaše meno alebo názov firmy uvedieme na tejto webovej stránke. 

     Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese: mdszborov@gmail.com

 

   Ď A K U J E M E  

 

- 30.01.2011 - ĎAKUJEME organizátorom "Silvestrovského plesu rodín 2010" (Obecný úrad Zborov, Farský úrad Zborov, Dobrovoľný hasičský zbor Zborov) za finančný príspevok, ktorým prispeli na podporu a ďalšiu činnosť našej Mládežníckej skupiny zo Zborova. Finančný príspevok sme použili na nákup dvoch záhlavových mikrofónov, ktoré mali svoju "divadelnú premiéru" na vystúpení Krížovej cesty v Smilne.

 - 20.06.2012 - ĎAKUJEME Ing. Jozefovi Dvorčšákovi zo Strážskeho za finančný príspevok vo výške 40,- €

-  20.06.2012 - ĎAKUJEME fanúšikovi MDS zo Zborova za finančný príspevok vo výške 50,- €

- 24.06.2012 - ĎAKUJEME organizátorom "Silvestrovského plesu rodín 2011" za finančný príspevok vo výške 50,- €

-  26.06.2012  -  ĎAKUJEME - poslancom Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktorí nám schválili čiastočnú úhradu faktúry na cestovné náklady do výšky 1 000,- €

- 11.12.2012 - ĎAKUJEME fanúšikovi MDS zo Zborova za finančný príspevok vo výške 20,- €

- 09.12.2013 - ĎAKUJEME "Rudymu" za finančný príspevok vo výške 10,- €

- 16.12.2015 - ĎAKUJEME fanúšikovi MDS zo Zborova za finančný príspevok vo výške 10,- € 

- 02.12.2016 - ĎAKUJEME pani Jane Marcinovej - Humeníkovej za chutnú divadelnú štedrú večeru a za výbornú cenu yes

- 20.12.2016 - ĎAKUJEME "Rudymu" za finančný príspevok vo výške 10,- € yes

- 16.01.2017 - ĎAKUJEME pani Helene za finančný príspevok vo výške 5,- € yes

- 20.01.2017 - ĎAKUJEME pánovi Rudolfovi K. za finančný príspevok vo výške 10,- € yes

- 15.12.2017 - ĎAKUJEME "Rudymu" za finančný príspevok vo výške 10,- € yes

- 15.12.2018 - ĎAKUJEME pani Jane Marcinovej - Humeníkovej za navarenie fantastickej divadelnej štedrej večere yes

- 19.12.2018 - ĎAKUJEME "Rudymu" za finančný príspevok vo výške 10,- € yes

- 07.12.2019 - ĎAKUJEME pani Jane Marcinovej - Humeníkovej za navarenie famóznej divadelnej večere yes

- 15.12.2019 - ĎAKUJEME rodine Tomkovej za finančný príspevok vo výške 10,- € yes

- 23.12.2020 - ĎAKUJEME rodine Tomkovej a Chmurovičovej za finančný príspevok vo výške 10,- € yes